ค้นหาพจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย "เก็บหอมรอมริบ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เก็บหอมรอมริบ

    แปลว่า ก. เก็บรวบรวมไว้ทีละเล็กละน้อย.

    พจนานุกรมไทย

 

พจนานุกรมไทย ที่คล้ายกับ "เก็บหอมรอมริบ"   ได้แก่

พจนานุกรมไทยแปลว่า
เก็บเล็กผสมน้อยก. เก็บไว้ทีละเล็กละน้อย.
ผสมผสานก. เก็บไว้ทีละเล็กทีละน้อย, เก็บเล็กผสมน้อย.
ประสมประสานก. ผสมผสาน, เก็บรวมไว้ทีละเล็กละน้อย, เก็บเล็กผสมน้อย.
เก็บเล็มก. ค่อย ๆ เก็บทีละน้อย.
เบียดแว้งก. เฉลี่ยมาแห่งละเล็กละน้อย, เบียกบ้าย ก็ใช้.
เบียกบ้ายก. เฉลี่ยมาแห่งละเล็กละน้อย, เบียดแว้ง ก็ใช้.
จ่อมจ่ายก. ค่อยจับจ่าย, จ่ายทีละน้อย.
สิ่งละอันพันละน้อยน. อย่างนี้บ้างอย่างนั้นบ้าง, อย่างละเล็กอย่างละน้อย, เช่น ของขายมีสิ่งละอันพันละน้อย. ว. มีอย่างนี้บ้างอย่างนั้นบ้าง, มีอย่างละเล็กอย่างละน้อย, เช่น แม่ค้าเก็บของสิ่งละอันพันละน้อยมาขาย.
เล็มล่า(กลอน) ก. แสวงหาหญ้าได้แต่ทีละน้อย.

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พจนานุกรมไทยทั้งหมด