ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "หมากัดอย่ากัดตอบ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หมากัดอย่ากัดตอบ

    แปลว่า (สำ) ก. อย่าลดตัวลงไปต่อสู้หรือต่อปากต่อคำกับคนพาลหรือคนที่มีศักดิ์ต่ำกว่า.

    พจนานุกรมไทย