ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "สีซอให้ควายฟัง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สีซอให้ควายฟัง

    หมายถึง (สํา) ก. สั่งสอนแนะนำคนโง่มักไม่ได้ผล เสียเวลาเปล่า.

    พจนานุกรมไทย