ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "สัมปรายภพ,สัมปรายิกภพ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สัมปรายภพ,สัมปรายิกภพ

    หมายถึง [-ปะรายะ-, -ปะราย-, -ปะรายิกะ-] น. ภพหน้า. (ป., ส.).

    พจนานุกรมไทย