ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "สัณฐาน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สัณฐาน

    แปลว่า น. รูปทรง, ลักษณะ, เช่น ป้อมปราการมีสัณฐานแปดเหลี่ยม โลกมีสัณฐานกลมอย่างผลส้ม. (ป.; ส. สํสฺถาน).

    พจนานุกรมไทย