ค้นหาพจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย "วร,วร-"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    วร,วร-

    แปลว่า [วะระ-, วอระ-] น. พร; ของขวัญ.\nว. ยอดเยี่ยม, ประเสริฐ, เลิศ. (ป., ส.).

    พจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย ที่คล้ายกับ "วร,วร-"   ได้แก่

พจนานุกรมไทย
วรทะ[วะระทะ, วอระทะ] น. การให้พร. (ป.).
ถาวร,ถาวร-[-วอน, -วอระ-, -วะระ-] ว. มั่นคง, ยั่งยืน, คงทน. (ป.).
สวระน. เสียง. (ส.).
โอร,โอร-[-ระ-] ว. ตํ่า, ใต้; รอง; หลัง; ฝั่งนี้. (ป.; ส. อวร).
เยี่ยมยอดว. ดีที่สุด, เลิศที่สุด, ยอดเยี่ยม ก็ว่า.
วรดนู[วะระดะ-, วอระดะ-] น. หญิงงาม. (ส. วรตนุ).
วัชร,วัชร-,วัชระ[วัดชะระ-] น. วชิระ. (ส. วชฺร; ป. วชิร).
เจ๋ง(ปาก) ว. ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ.
สุร, สุร-, สุร-[-ระ-] น. เทวดา. ว. ทิพย์. (ป., ส.).

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พจนานุกรมไทยทั้งหมด