คำศัพท์ภาษาไทย

วรรณนา

หมายถึง [วันนะ-] น. พรรณนา, การกล่าวถ้อยคําให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ. (ส. วรฺณนา; ป. วณฺณนา).วรรณนา หมายถึงอะไร? - พจนานุกรมไทย