ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "วงจร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    วงจร

    แปลว่า (ไฟฟ้า) น. เส้นทางที่กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านไปครบรอบ, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น วงจรชีวิต.

    พจนานุกรมไทย