คำศัพท์ภาษาไทย

รามเกียรติ์

หมายถึง [รามมะเกียน] น. ชื่อวรรณคดีเรื่องหนึ่ง ว่าด้วยพระรามทําศึกกับทศกัณฐ์เพื่อชิงนางสีดา.รามเกียรติ์ หมายถึงอะไร? - พจนานุกรมไทย