คำในภาษาไทย

ราน้ำ

หมายถึงก. ต้านน้ำ เช่น เอาเท้าราน้ำ เอาไม้ราน้ำ.

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ราน้ำ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ราน้ำ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"