คำศัพท์ภาษาไทย

ยังมี

หมายถึง ว. มี (มักใช้ในบทนิทานหรือในวรรณคดี) เช่น แต่ปางหลังยังมีกรุงกษัตริย์.ยังมี หมายถึงอะไร? - พจนานุกรมไทย