ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "บิตุรงค์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บิตุรงค์

    หมายถึง (กลอน) น. พ่อ. (ป. ปิตุ + องฺค).

    พจนานุกรมไทย

คำไทย ที่คล้ายกับ "บิตุรงค์"   ได้แก่

คำไทยหมายถึง
ปิตุฆาต[ปิตุคาด] น. การฆ่าพ่อ. (ป.).
บิดร[-ดอน] (แบบ) น. พ่อ. (ป. ปิตุ; ส. ปิตฺฤ).
บิตุ(แบบ) น. พ่อ, ใช้เป็นคําหน้าสมาส เช่น บิตุฆาต บิตุราช. (ป. ปิตุ).