ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "บรรณารักษ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บรรณารักษ์

    แปลว่า [บันนารัก] น. บุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารและดำเนินงานในห้องสมุด.

    พจนานุกรมไทย