ค้นหาพจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย "ถอดความ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ถอดความ

    แปลว่า ก. แปลให้เข้าใจความได้ง่ายขึ้น.

    พจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย ที่คล้ายกับ "ถอดความ"   ได้แก่

พจนานุกรมไทย
หมายความว่าก. ตีความว่า, แปลความว่า.
คิดเห็นก. เข้าใจ.
แปลตามเนื้อความก. แปลเอาความ, แปลตามอรรถ หรือ แปลโดยอรรถ ก็ว่า.
แปลตามพยัญชนะก. แปลตามตัวอักษร, แปลความหมายของคําอย่างตรงไปตรงมาคําต่อคํา.
ฟังออกก. เข้าใจ, รู้เรื่อง.
รู้ก. แจ้ง, เข้าใจ, ทราบ.
จับความก. จับใจความ, เข้าใจความหมาย.
รู้มลัก,รู้มลาก[-มะ-] ก. รู้มากอย่าง, เข้าใจมาก.
สุ,สุคําอุปสรรคในภาษาบาลีและสันสกฤต แปลว่า ดี งาม ง่าย สําหรับเติมข้างหน้าคํา เช่น สุคนธ์. (ป., ส.).

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พจนานุกรมไทยทั้งหมด