คำศัพท์ภาษาไทย

ดำกล

หมายถึง ก. ก่อสร้าง, ตั้ง, ตั้งไว้, ในวรรณคดีหมายความว่า งาม เช่น ดํากลดาดด้วยดวงดาว. (ม. คําหลวงจุลพน). (แผลงมาจาก ถกล).ดำกล หมายถึงอะไร? - พจนานุกรมไทย