ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "ฆานินทรีย์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฆานินทรีย์

    แปลว่า น. จมูกซึ่งเป็นใหญ่ในการดมกลิ่น. (ป. ฆาน + อินฺทฺริย).

    พจนานุกรมไทย