ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "คำพ้องเสียง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คำพ้องเสียง

    แปลว่า น. คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกัน เช่น ใส-ไส-ไสย กาน-กาล-การ-การณ์, (โบ) ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เรียกคำพ้องเสียงว่า ไวพจน์.

    พจนานุกรมไทย