ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "กลับกลอก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กลับกลอก

    หมายถึง ก. ไม่อยู่กับร่องกับรอย, พลิกแพลง, (ใช้แก่กริยาพูด) เช่น พูดจากลับกลอก, กลอกกลับ ก็ว่า.

    พจนานุกรมไทย