ค้นหาพจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย "กระเหี้ยนกระหือรือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กระเหี้ยนกระหือรือ

    แปลว่า ก. แสดงความกระตือรือล้นเอาจริงเอาจังอย่างออกนอกหน้า.

    พจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย ที่คล้ายกับ "กระเหี้ยนกระหือรือ"   ได้แก่

พจนานุกรมไทย
ออกนอกหน้าว. แสดงความรู้สึกให้ปรากฏทางสีหน้า, แสดงอาการให้ปรากฏอย่างชัดแจ้ง.
หน้าตาขึงขังว. สีหน้าที่แสดงว่าเอาจริงเอาจัง ดูน่ากลัว.
โกรธขึ้งก. โกรธเอาจริงเอาจัง, โกรธมาก, ขึ้งโกรธ ก็ว่า.
ขึ้งโกรธก. โกรธเอาจริงเอาจัง, โกรธมาก, โกรธขึ้ง ก็ว่า.
ยกมือก. แสดงว่าเห็นด้วย.
ออกหน้าออกตาก. แสดงให้ปรากฏอย่างเปิดเผย.
บรรหาน[บัน-] ก. แสดง.
ลงคะแนนก. แสดงความเห็นโดยลงเป็นคะแนน.
โอบอ้อมอารีก. แสดงนํ้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น.

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พจนานุกรมไทยทั้งหมด