ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "กระเหี้ยนกระหือรือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กระเหี้ยนกระหือรือ

    แปลว่า ก. แสดงความกระตือรือล้นเอาจริงเอาจังอย่างออกนอกหน้า.

    พจนานุกรมไทย