พจนานุกรมไทย - หมวด ษ

(หน้า 1/1)

 • แปลว่า
  พยัญชนะตัวที่ ๓๙ เป็นพวกอักษรสูง ใช้ได้ทั้งเป็นพยัญชนะตัวต้นและตัวสะกดในแม่กดในคําที่มาจากภาษาสันสกฤต เช่น ษมา เศรษฐี และคําว่า อังกฤษ.

  757
  views

 • ษมา

  แปลว่า
  [สะมา] ก. กล่าวคําขอโทษ. น. การยกโทษให้เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งยอมรับผิด, ขมา ก็ว่า. (ส. กษมา; ป. ขมา).

  999+
  views

 • ษมายุมแปลง

  แปลว่า
  น. เครื่องขมาโทษที่ชายนําไปคํานับพ่อแม่หญิงเพื่อขอโทษในการที่ลักพาลูกสาวท่านไป.

  539
  views

 • ษัฏกะ

  แปลว่า
  [สัดตะกะ] น. หมวด ๖ คือรวมสิ่งละ ๖. (ส.; ป. ฉกฺก).

  446
  views

 • ษัณ

  แปลว่า
  ว. หก. (ใช้ในคําสมาส เมื่อนําหน้าตัว ณ ม ย). (ส.; ป. ฉ).

  490
  views

 • ษัษฏี

  แปลว่า
  [สัดสะตี] น. จํานวน ๖๐. (ส.; ป. ฉฏฺี).

  396
  views

 • ษัษฐะ

  แปลว่า
  ว. ที่ ๖. (ส.; ป. ฉฏฺ).

  376
  views

 • โษฑศัน

  แปลว่า
  [โสทะ-] ว. สิบหก. (ส.; ป. โสฬส).

  587
  views