พจนานุกรมไทย - หมวด ฝ

(หน้า 1/6)

 • แปลว่า
  พยัญชนะตัวที่ ๒๙ นับเป็นพวกอักษรสูง.

  824
  views

 • ฝน,ฝน ๒

  แปลว่า
  ก. ถู เช่น ฝนยา; ลับ เช่น ฝนมีด.

  415
  views

 • ฝนชะลาน

  แปลว่า
  น. ฝนชะช่อมะม่วง ชาวนาเรียกว่า ฝนชะลาน เพราะมักตกในระยะเวลาที่ยังนวดข้าวไม่เสร็จ.

  723
  views

 • ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่า

  แปลว่า
  (สํา) การทําอะไร ๆ จะให้ถูกใจคนทั้งหมดนั้นเป็นไปไม่ได้. ว. ทําอย่างไร ๆ ก็ไม่ถูกใจสักอย่าง.

  999+
  views

 • ฝนตกขี้หมูไหล

  แปลว่า
  (สํา) ก. พลอยเหลวไหลไปด้วยกัน, มักใช้เข้าคู่กับ คนจัญไรมาพบกัน ว่า ฝนตกขี้หมูไหล คนจัญไรมาพบกัน.

  999+
  views

 • ฝนตกอย่าเชื่อดาว

  แปลว่า
  (สํา) ก. อย่าไว้วางใจใครหรืออะไรจนเกินไป, มักใช้เข้าคู่กับ มีเมียสาวอย่าเชื่อแม่ยาย ว่า ฝนตกอย่าเชื่อดาว มีเมียสาวอย่าเชื่อแม่ยาย.

  999+
  views

 • ฝนตกไม่มีเค้า

  แปลว่า
  (สํา) น. เรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่มีวี่แววหรือไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน.

  575
  views

 • ฝนทอง

  แปลว่า
  น. เครื่องหมายรูปสระ เป็นรูปรอยขีดเดียวดังนี้ ' สําหรับเขียนบนพินทุ อิ เป็นสระ อี; ชื่อขนมชนิดหนึ่ง.

  999+
  views

 • ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

  แปลว่า
  (สํา) ก. เพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสําเร็จผล.

  999+
  views

 • ฝนเทียม

  แปลว่า
  น. ฝนที่เกิดจากกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ เช่นโดยการโปรยนํ้าแข็งแห้งในอากาศ.

  446
  views

 • ฝนแสนห่า,ฝนแสนห่า ๑

  แปลว่า
  น. วิธีเขียนหนังสืออย่างหนึ่งใช้ตัวเลขแทนตัวหนังสือ; ชื่อดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งมีประกายไฟพุ่งออกมาคล้ายไฟพะเนียง แต่หมุนรอบตัว.

  999+
  views

 • ฝนแสนห่า,ฝนแสนห่า ๒

  แปลว่า
  น. (๑) ชื่อไม้เถาชนิด Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. ในวงศ์ Convolvulaceae เถามียางขาว ใบออกสลับกัน โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ ดอกใหญ่ สีม่วงแดงหรือสีชมพูลักษณะคล้ายดอกผักบุ้ง. (๒) ชื่อไม้เถาชนิด Myxopyrum smilacifolium Blume ในวงศ์ Oleaceae เถาไม่มียาง ใบออกตรงข้ามกัน ดอกเล็กมาก สีเหลืองอ่อน เนื้อไม้ใช้ทํายาได้. (๓) ดู อบเชย.

  999+
  views

 • ฝรั่ง,ฝรั่ง ๑

  แปลว่า
  [ฝะหฺรั่ง] น. ชนชาติผิวขาว; คําประกอบชื่อสิ่งของบางอย่างที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะคล้ายของไทย เช่น ขนมฝรั่ง ละมุดฝรั่ง มันฝรั่ง ตะขบฝรั่ง ผักบุ้งฝรั่ง แตรฝรั่ง.

  560
  views

 • ฝรั่ง,ฝรั่ง ๓

  แปลว่า
  [ฝะหรั่ง] น. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางชนิด Psidium guajava L. ในวงศ์ Myrtaceae ผลกินได้ มีหลายพันธุ์ เช่น ฝรั่งขี้นก.

  528
  views

 • ฝรั่งกังไส

  แปลว่า
  น. เครื่องลายครามซึ่งมีลายที่ฝรั่งทําเอาแบบอย่างจีน, โดยปริยายหมายถึงคนที่วางท่าเป็นฝรั่ง.

  389
  views

 • ฝรั่งขี้นก

  แปลว่า
  น. ชื่อฝรั่งพันธุ์หนึ่ง ผลเล็ก ไส้แดง, โดยปริยายหมายถึงคนที่วางท่าเป็นฝรั่ง.

  982
  views

 • ฝรั่งเศส

  แปลว่า
  น. ชาวยุโรป มีประเทศตั้งอยู่ทิศตะวันตกภาคพื้นยุโรป, ชื่อภาษาของชนชาตินั้น. (ฝ. Française).

  543
  views

 • ฝอย

  แปลว่า
  น. สิ่งที่เป็นเส้นเล็ก ๆ ละเอียด เช่น ฝอยขัดหม้อ, หรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ยาฝอย ฉีดนํ้าเป็นฝอย; คําอธิบายวิธีใช้ยาหรือเวทมนตร์ต่าง ๆ; โดยปริยายหมายความว่าข้อความที่ไม่ใช่เนื้อหา. (ปาก) ก. พูดมากและเกินความจริง.

  841
  views

 • ฝัก

  แปลว่า
  น. ซอง, สิ่งหุ้มเมล็ดของพืชบางอย่างเช่นถั่ว โดยมากรูปยาว ๆ กลมบ้าง แบนบ้าง, สิ่งที่ใช้สวมหอกดาบเป็นต้น มีรูปคล้ายตัวหอกดาบที่อยู่ข้างใน มักทําด้วยหนัง ไม้ ทองเหลือง; ลูกอัณฑะ.

  509
  views

 • ฝักถั่ว

  แปลว่า
  (ปาก) น. การแสดงความอ่อนน้อม อ้อนวอน หรือขอร้องโดยวิธียกมือไหว้ เช่น มืออ่อนเป็นฝักถั่ว, การพลอยยกมือแสดงความเห็นชอบตามเขาไป มักใช้พูดตําหนินักการเมืองในเวลาลงคะแนนเสียง.

  231
  views