ค้นหาพจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ฝ

พจนานุกรมไทย - หน้า 1/9 มีดังรายการต่อไปนี้

แปลว่า พยัญชนะตัวที่ ๒๙ นับเป็นพวกอักษรสูง.

ฝน,ฝน

แปลว่า น. นํ้าที่ตกลงมาจากเมฆเป็นเม็ด ๆ; ลักษณนามใช้นับอายุ หมายความว่า รอบปี, ขวบปี, เช่น ควาย ๓ ฝน คือ ควายที่มีอายุ ๓ ปี เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมา ๑๘ ฝน.

ฝน,ฝน

แปลว่า ก. ถู เช่น ฝนยา; ลับ เช่น ฝนมีด.

ฝนชะช่อมะม่วง

แปลว่า น. ฝนที่ตกเล็กน้อยประปรายในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นระยะที่มะม่วงออกช่อพอดี, ฝนชะลาน ก็เรียก.

ฝนชะลาน

แปลว่า น. ฝนชะช่อมะม่วง ชาวนาเรียกว่า ฝนชะลาน เพราะมักตกในระยะเวลาที่ยังนวดข้าวไม่เสร็จ.

ฝนซู่

แปลว่า น. ฝนเม็ดใหญ่ที่ตกลงมาซู่ใหญ่เพียงครู่เดียวแล้วหยุด, ฝนไล่ช้าง ก็เรียก.

ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่า

แปลว่า (สํา) การทําอะไร ๆ จะให้ถูกใจคนทั้งหมดนั้นเป็นไปไม่ได้. ว. ทําอย่างไร ๆ ก็ไม่ถูกใจสักอย่าง.

ฝนตกขี้หมูไหล

แปลว่า (สํา) ก. พลอยเหลวไหลไปด้วยกัน, มักใช้เข้าคู่กับ คนจัญไรมาพบกัน ว่า ฝนตกขี้หมูไหล คนจัญไรมาพบกัน.

ฝนตกอย่าเชื่อดาว

แปลว่า (สํา) ก. อย่าไว้วางใจใครหรืออะไรจนเกินไป, มักใช้เข้าคู่กับ มีเมียสาวอย่าเชื่อแม่ยาย ว่า ฝนตกอย่าเชื่อดาว มีเมียสาวอย่าเชื่อแม่ยาย.

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า

แปลว่า (สํา) ก. ให้หรือแจกจ่ายอะไรไม่ทั่วถึงกัน.

ฝนตกไม่มีเค้า

แปลว่า (สํา) น. เรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่มีวี่แววหรือไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน.

ฝนทอง

แปลว่า น. เครื่องหมายรูปสระ เป็นรูปรอยขีดเดียวดังนี้ ' สําหรับเขียนบนพินทุ อิ เป็นสระ อี; ชื่อขนมชนิดหนึ่ง.

ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

แปลว่า (สํา) ก. เพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสําเร็จผล.

ฝนสั่งฟ้า

แปลว่า (ปาก) น. ฝนที่ตกหนักตอนปลายฤดูฝน.

ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง

แปลว่า (สํา) สั่งเสียเป็นครั้งสุดท้าย, ทําการอันใดที่เป็นสิ่งสําคัญเพื่อไว้อาลัยก่อนจากไป, นํ้าสั่งฟ้า ปลาสั่งฝน ก็ว่า.

ฝนหลวง

แปลว่า น. ฝนเทียมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำขึ้นเพื่อบรรเทาความแห้งแล้ง.

ฝนห่าแก้ว

แปลว่า (ถิ่น-ปักษ์ใต้) น. ฝนลูกเห็บขนาดเล็ก เช่น ฝนห่าแก้วตกแล้วพ้นไป ฝนห่าใหญ่เทลงเทลง.

ฝนเทียม

แปลว่า น. ฝนที่เกิดจากกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ เช่นโดยการโปรยนํ้าแข็งแห้งในอากาศ.

ฝนแสนห่า,ฝนแสนห่า

แปลว่า น. วิธีเขียนหนังสืออย่างหนึ่งใช้ตัวเลขแทนตัวหนังสือ; ชื่อดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งมีประกายไฟพุ่งออกมาคล้ายไฟพะเนียง แต่หมุนรอบตัว.

ฝนแสนห่า,ฝนแสนห่า

แปลว่า น. (๑) ชื่อไม้เถาชนิด Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. ในวงศ์ Convolvulaceae เถามียางขาว ใบออกสลับกัน โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ ดอกใหญ่ สีม่วงแดงหรือสีชมพูลักษณะคล้ายดอกผักบุ้ง. (๒) ชื่อไม้เถาชนิด Myxopyrum smilacifolium Blume ในวงศ์ Oleaceae เถาไม่มียาง ใบออกตรงข้ามกัน ดอกเล็กมาก สีเหลืองอ่อน เนื้อไม้ใช้ทํายาได้. (๓) ดู อบเชย.

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ