ค้นหาพจนานุกรมไทย

ทั้งหมด
พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ฆ

พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ฆ

พจนานุกรมไทย - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

หมายถึง พยัญชนะตัวที่ ๖ นับเป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กกในคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ที่ใช้เขียนในคําไทยมีบ้างเล็กน้อย คือ ฆ่า เฆี่ยน ฆ้อง ระฆัง ตะเฆ่.

ฆน,ฆน-,ฆนะ

หมายถึง [คะนะ-] (แบบ) น. แท่ง, ก้อน. ว. แน่น, ทึบ, แข็ง เช่น กรวดกรับอันคละฆนศิลา. (ดุษฎีคําฉันท์). (ป., ส.).

ฆร,ฆร-,ฆระ

หมายถึง [คะระ-] น. เรือน. (ส. คฺฤห).

ฆรณี

หมายถึง [คอระนี] น. แม่เรือน, เมีย. (ป., ส.).

ฆราวาส

หมายถึง [คะราวาด] น. คนผู้อยู่ครองเรือน, คนทั่ว ๆ ไปที่ไม่ใช่บรรพชิตหรือนักบวช. (ป.).

ฆาฏ

หมายถึง (โบ; เลิก) น. การฆ่า, การทําลาย. ก. ตี.

ฆาต,ฆาต-

หมายถึง [คาด, คาดตะ-] น. การฆ่า, การทําลาย. ก. ตี เช่น เจ้าวิลาสฆาตกลองเร่งกองรบ. (อภัย).

ฆาตกร

หมายถึง น. ผู้ที่ฆ่าคน.

ฆาตกรรม

หมายถึง น. การฆ่าคน. (ป. ฆาต + ส. กรฺมนฺ).

ฆาน,ฆาน-

หมายถึง [คาน, คานะ-] (แบบ) น. จมูก, ประสาทที่รับรู้กลิ่น. (ป.).

ฆานประสาท

หมายถึง น. ประสาทที่รับรู้กลิ่น.

ฆานินทรีย์

หมายถึง น. จมูกซึ่งเป็นใหญ่ในการดมกลิ่น. (ป. ฆาน + อินฺทฺริย).

ฆ่า

หมายถึง ก. ทําให้ตาย เช่น ฆ่าคน ฆ่าสัตว์; ทำให้หมดไป, ทำให้สิ้นไป, เช่น ฆ่าเวลา ฆ่ากลิ่น ฆ่าข้อความ.

ฆ่าควายเสียดายเกลือ,ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก

หมายถึง (สํา) ก. ทําการใหญ่ไม่ควรตระหนี่.

ฆ่าช้างเอางา

หมายถึง (สำ) ก. ทำลายของใหญ่เพื่อให้ได้ของเล็กน้อยซึ่งไม่คุ้มค่ากัน.

ฆ่าฟัน

หมายถึง ก. ใช้อาวุธฆ่ากัน.

ฆ่าแกง

หมายถึง (ปาก) ก. ทำให้ตาย.

ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด

หมายถึง (สํา) ก. ตัดเยื่อใยไม่ขาด (มักใช้แก่พ่อแม่ที่รักลูกมากถึงจะโกรธจะเกลียดอย่างไรก็ตัดไม่ขาด).

ฆ้อง

หมายถึง น. เครื่องตีให้เกิดเสียงอย่างหนึ่ง ทําด้วยโลหะผสม รูปร่างเป็นแผ่นวงกลม มีขอบยื่นลงมารอบตัว เรียกว่า ใบฉัตร มีปุ่มกลมตรงกลางสําหรับตี มีหลายชนิด เช่น ฆ้องกระแต ฆ้องชัย ฆ้องวง.

ฆ้องกระแต

หมายถึง น. ฆ้องขนาดเล็ก ใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์มอญ โดยทำร้านฆ้องโค้งงอขึ้นเหมือนฆ้องมอญแต่ปลายสั้นกว่า วงหนึ่งมีลูกฆ้อง ๑๑ ลูก หรือใช้แขวนกับไม้สำหรับถือตีเป็นสัญญาณในการอยู่เวรยามหรือแจ้งข่าวสารต่าง ๆ.

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ