รวมพจนานุกรมไทย ที่ใช้บ่อย 100 คำ

# พจนานุกรมไทย แปลว่า ตัวอย่าง
1 กระต่ายตื่นตูม (สํา) น. ใช้เปรียบเทียบคนที่แส...
2 กระแนะกระแหน [-แหฺน] ก. พูดกระทบหรือพูดเป็น...
3 กลับกลอก ก. ไม่อยู่กับร่องกับรอย, พลิกแ...
4 กะ,กะ- ๕ พยางค์หน้าอันใช้เป็น กระ- ได้,...
5 กินน้ำไม่เผื่อแล้ง (สํา) ก. มีอะไรใช้หมดทันทีไม่ค...
6 กินสี่ถ้วย ก. กินเลี้ยงในงานมงคล [สี่ถ้วย...
7 คดในข้องอในกระดูก (สํา) ว. มีสันดานคดโกง.
8 คางคกขึ้นวอ (สํา) น. คนที่มีฐานะตํ่าต้อย พ...
9 คำนำ น. คําอธิบายหรือชี้แจงเหตุที่เ...
10 คำพ้องรูป น. คำที่เขียนเหมือนกันแต่มีควา...
11 คำพ้องเสียง น. คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เข...
12 คำหลวง น. คําประพันธ์ซึ่งเป็นพระราชนิ...
13 จาบัล,จาบัลย์ [-บัน] (แบบ) ก. หวั่นไหว, กระส...
14 จูงจมูก ก. อาการที่จับเชือกที่สนตะพายจ...
15 ชลาสินธุ์ น. ทะเล, แม่น้ำ, เช่น ข้าเป็นไ...
16 ตามใจปากมากหนี้ (สํา) ก. เห็นแก่กินย่อมสิ้นเปล...
17 ตีวัวกระทบคราด (สํา) ก. โกรธคนหนึ่งแต่ทําอะไร...
18 ถอดความ ก. แปลให้เข้าใจความได้ง่ายขึ้น...
19 ทศกัณฐ์ น. “ผู้มีสิบคอ” คือ ท้าวราพณ์ใ...
20 ทินกร [ทินนะกอน] น. พระอาทิตย์. (ป.,...
21 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย (ราชา) ก. ถวาย (ใช้แก่ของที่ยก...
22 นฤคหิต [นะรึคะหิด] (โบ) น. ชื่อเครื่อ...
23 นักษัตร,นักษัตร ๑,นักษัตร- [นักสัด, นักสัดตฺระ-] น. ดาว,...
24 นาคี,นาคี ๑ (กลอน) น. งู เช่น นาคีมีพิษเพี...
25 บรรณานุกรม [บันนานุกฺรม] น. บัญชีรายชื่อห...
26 บราลี [บะรา-] น. ยอดเล็ก ๆ มีสัณฐานด...
27 บริบท [บอริบด] (ไว) น. คําหรือข้อควา...
28 บิตุรงค์ (กลอน) น. พ่อ. (ป. ปิตุ + องฺค...
29 ปริศนาอักษรไขว้ น. ปริศนาที่จะต้องตอบโดยการเติ...
30 ปฤษฎางค์ [ปฺริดสะดาง] น. อวัยวะเบื้องหล...
31 ปากว่าตาขยิบ (สํา) ก. พูดอย่างหนึ่แต่ทําอีก...
32 ผมทรงมหาดไทย,ผมมหาดไทย (โบ) น. ทรงผมผู้ชายที่โกนรอบศี...
33 ฝนตกขี้หมูไหล (สํา) ก. พลอยเหลวไหลไปด้วยกัน,...
34 พึ่งจมูกคนอื่นหายใจ (สํา) ก. อาศัยผู้อื่นมักไม่สะด...
35 พืชชั้นสูง น. พืชหลายเซลล์ แต่ละเซลล์ทําห...
36 พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง (สํา) ก. พูดไปไม่มีประโยชน์ นิ...
37 ภาษาคำโดด น. ภาษาแบบที่ใช้คำที่มีลักษณะโ...
38 ภาษาปาก น. ภาษาพูดที่แสดงความคุ้นเคย ไ...
39 ภาษาระดับทางการ น. ภาษาราชการ.
40 ภาษาระดับพิธีการ น. ภาษาแบบแผน.
41 ภาษาแบบแผน น. ภาษาที่ถือเป็นแบบฉบับที่จะต...
42 ภิรมย์ ดู อภิรมย์.
43 มฤค,มฤค- [มะรึก, มะรึกคะ-] น. สัตว์ป่าม...
44 รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ (สํา) ก. รักจะอยู่ด้วยกันนาน ๆ...
45 รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง (สํา) ก. ทําไม่ดีหรือทําผิดแล้...
46 รู้แล้วรู้รอด ก. เสร็จสิ้นกันที เช่น เรื่องน...
47 ลิงได้แก้ว (สำ) น. ผู้ที่ไม่รู้คุณค่าของส...
48 ลิ้นไม่มีกระดูก (สํา) ก. พูดสับปลับ กลับกลอกเอ...
49 วร,วร- [วะระ-, วอระ-] น. พร; ของขวัญ....
50 ศิษย์คิดล้างครู (สำ) น. ศิษย์เนรคุณที่มุ่งคิดจ...
51 สถุล [สะถุน] ว. หยาบ, ตํ่าช้า, เลวท...
52 สมุหกลาโหม,สมุหพระกลาโหม น. ตําแหน่งข้าราชการชั้นอัครมห...
53 สมเพช [-เพด] ก. สงสารสลดใจ, ควรได้รั...
54 สรวล [สวน] ก. หัวเราะ, ราชาศัพท์ใช้...
55 สวยแต่รูป จูบไม่หอม (สํา) ว. มีรูปร่างงาม แต่มีควา...
56 สวรรค์ในอก นรกในใจ,สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ (สํา) น. ความสุขที่เกิดจากการท...
57 สัญประกาศ [สันยะปฺระกาด] น. เครื่องหมายว...
58 สัมปรายภพ,สัมปรายิกภพ [-ปะรายะ-, -ปะราย-, -ปะรายิกะ-...
59 สาวิตรี [-วิดตฺรี] น. คําสดุดีพระอาทิต...
60 สิงขร [-ขอน] น. สิขร.
61 สินธุ์ (กลอน) น. ลำน้ำ, แม่น้ำ, สายน้...
62 สินธู (กลอน) น. ลำน้ำ, แม่น้ำ, สายน้...
63 สีซอให้ควายฟัง (สํา) ก. สั่งสอนแนะนำคนโง่มักไ...
64 หน้าตัวเมีย น. ลักษณะหน้าตาท่าทางคล้ายผู้ห...
65 หน้าไหว้หลังหลอก (สำ) ว. ต่อหน้าทำเป็นดี แต่พอล...
66 หมากัดอย่ากัดตอบ (สำ) ก. อย่าลดตัวลงไปต่อสู้หรื...
67 หัวล้านได้หวี (สำ) น. ผู้ที่ได้สิ่งซึ่งไม่เป...
68 หึ,หึ ๆ ว. เสียงดังเช่นนั้น.
69 อร,อร ๒ [ออน, ออระ] (กลอน) น. ผู้หญิง,...
70 อักษรกลาง [อักสอน-] น. พยัญชนะที่คําเป็น...
71 อัชฌาสัย [-ไส] น. กิริยาดี; นิสัยใจคอ,...
72 อัพภาส [อับพาด] น. คําซํ้า, ในไวยากรณ...
73 อุปมาโวหาร น. สํานวนเขียนที่กล่าวถึงเรื่อ...
74 เก็บหอมรอมริบ ก. เก็บรวบรวมไว้ทีละเล็กละน้อย...
75 เข็นครกขึ้นเขา (สํา) ก. ทํางานที่ยากลำบากอย่า...
76 เข้าลิลิต ก. สัมผัสคำระหว่างบทตามแบบการแ...
77 เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม (สํา) ก. ประพฤติตนตามที่คนส่วน...
78 เงี่ยน ก. อยากจัด, กระหายจัด, มีความร...
79 เซ็งแซ่ ว. ดังอื้ออึงแซ่ไปหมด.
80 เทศนาโวหาร น. สำนวนเขียนที่เป็นไปในลักษณะ...
81 เทอญ [เทิน] ว. เถิด (ใช้เป็นคําลงท้...
82 เปรมปรีดิ์ [-ปฺรี] ว. อิ่มอกอิ่มใจ, ปลาบป...
83 เรี่ยมเร้,เรี่ยมเร้เรไร (ปาก) ว. เรี่ยมมาก.
84 เลี้ยงไม่เชื่อง ก. อาการของสัตว์บางชนิดเช่นนกก...
85 เสมา,เสมา ๑ [เส-มา] น. สีมา, เครื่องหมายบอ...
86 เสียงนกเสียงกา (สำ) น. ความเห็นของคนที่ไม่มีอ...
87 เสือก ก. ไสไป, ผลักไป; สาระแน, (เป็น...
88 เหล้าแห้ง (ปาก) น. ยาเสพติดชนิดหนึ่งประเ...
89 เอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอม (สำ) ก. เอาลูกของคนอื่นมาเลี้ย...
90 แข่งเรือแข่งแพแข่งได้ แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้ (สำ) ก. รู้ประมาณความสามารถของ...
91 แคลเซียมคาร์ไบด์ น. ชื่อสารประกอบ มีสูตรเคมี Ca...
92 แรงหนีศูนย์กลาง (ฟิสิกส์) น. แรงที่กระทําต่อเท...
93 โขยกเขยก [-ขะเหฺยก] ว. กะโผลกกะเผลก.
94 โตมร,โตมร- [-มอน, โตมะระ-] น. อาวุธสําหรั...
95 โสน,โสน ๒ [สะโหฺน] ดู ด้วงโสน.
96 ใกล้เกลือกินด่าง (สํา) ก. มองข้ามหรือไม่รู้ค่าข...
97 ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ส. คําใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย ใ...
98 ได้คืบจะเอาศอก (สำ) ต้องการได้มากกว่าที่ได้มา...
99 ไพรสณฑ์,ไพรสัณฑ์,ไพรสาณฑ์ น. แนวป่า.
100 ไม้จัตวา น. เครื่องหมายวรรณยุกต์ รูปดัง...

เมนูแนะนำ

Vocab cloud