ค้นหาปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก "เรื่องราวในโลกส่วนใหญ่ล้วนเป็นเช่นนี้ มีส่วนที่ดีก็มีส่วนที่เลวร้าย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เรื่องราวในโลกส่วนใหญ่ล้วนเป็นเช่นนี้ มีส่วนที่ดีก็มีส่วนที่เลวร้าย

    ปรัชญาสามก๊ก