ค้นหาปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก "เรื่องที่ยิ่งลี้ลับพิสดาร ดูเปลือกนอกยิ่งมักจะธรรมดาสามัญ เนื่องเพราะเช่นนี้เอง ดังนั้น มันจึงสามารถรักษาความลับไว้ได้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เรื่องที่ยิ่งลี้ลับพิสดาร ดูเปลือกนอกยิ่งมักจะธรรมดาสามัญ เนื่องเพราะเช่นนี้เอง ดังนั้น มันจึงสามารถรักษาความลับไว้ได้

    ปรัชญาสามก๊ก