ค้นหาปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก "เมื่อไม่อาจพิทักษ์ความเป็นธรรม ก็อย่าบิดเบือนความเป็นธรรมให้สอดคล้องกับตัวเอง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เมื่อไม่อาจพิทักษ์ความเป็นธรรม ก็อย่าบิดเบือนความเป็นธรรมให้สอดคล้องกับตัวเอง

    ปรัชญาสามก๊ก