ค้นหาปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก "เป็นหญิงเมื่อยังไม่มีสามี อยู่ในเหย้าเรือน ต้องอยู่ในโอวาทของบิดามารดา ครั้นมีสามีแล้ว ต้องอยู่ในโอวาทของสามี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เป็นหญิงเมื่อยังไม่มีสามี อยู่ในเหย้าเรือน ต้องอยู่ในโอวาทของบิดามารดา ครั้นมีสามีแล้ว ต้องอยู่ในโอวาทของสามี

    ปรัชญาสามก๊ก