ค้นหาปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก "เป็นหญิงเมื่อยังไม่มีสามี อยู่ในเหย้าเรือน ต้องอยู่ในโอวาทของบิดามารดา ครั้นมีสามีแล้ว ต้องอยู่ในโอวาทของสามี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เป็นหญิงเมื่อยังไม่มีสามี อยู่ในเหย้าเรือน ต้องอยู่ในโอวาทของบิดามารดา ครั้นมีสามีแล้ว ต้องอยู่ในโอวาทของสามี

    ปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก ที่คล้ายกับ "เป็นหญิงเมื่อยังไม่มีสามี อยู่ในเหย้าเรือน ต้องอยู่ในโอวาทของบิดามารดา ครั้นมีสามีแล้ว ต้องอยู่ในโอวาทของสามี"   ได้แก่

ปรัชญาสามก๊ก
ถ้าเป็นหญิงบริสุทธิ์ ย่อมจะไม่ขอมีสามีถึงสองคน
ความซื่อสัตย์ของสามีภรรยา เป็นสมบัติอันล้ำค่าของครอบครัว
ผู้รักบิดามารดาของตน ย่อมจะไม่รังเกียจบิดามารดาของผู้อื่น ผู้เคารพบิดามารดาของตน ย่อมจะไม่เหยียดหยามบิดามารดาของคนอื่น
บิดามารดาย่อมเป็นที่รักของบุตร บุตรย่อมเป็นที่รักของบิดามารดา เป็นกฎธรรมชาติ
ธรรมดาเกิดมาเป็นลูกผู้หญิง เมื่อมีอายุพอสมควร ก็ต้องตกแต่งให้มีสามี ออกเรือนไปด้วยกันทุกคน
รักของบิดามารดา เป็นรักเที่ยงแท้แน่นอน
บิดามารดารักบุตรยิ่งกว่าแก้ว
ผู้ใดนับถือบิดามารดา ผู้นั้นย่อมเป็นสุข
ความกตัญญูกตเวทีที่บุตรมีต่อบิดามารดาของตนเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติของบุตรการ ที่บุตรนำเอาการสนองคุณปรนนิบัติบิดาไปสนองคุณปรนนิบัติมารดาย่อมเป็นความ รักที่บุตรมีต่อบิดามารดาโดยเท่าเทียมกัน

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ปรัชญาสามก๊กที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ปรัชญาสามก๊กทั้งหมด