ค้นหาปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก "รู้แน่ว่า เขาไม่ได้ทำผิดร้ายอะไร แม้แต่คิดร้ายต่อใครก็ไม่เคยคิด เช่นนี้ เขาก็ไม่มีความกลัว ผู้มีเกียรติทุกคนจึงเป็นผู้กล้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รู้แน่ว่า เขาไม่ได้ทำผิดร้ายอะไร แม้แต่คิดร้ายต่อใครก็ไม่เคยคิด เช่นนี้ เขาก็ไม่มีความกลัว ผู้มีเกียรติทุกคนจึงเป็นผู้กล้า

    ปรัชญาสามก๊ก