ค้นหาปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก "ผู้ใดนับถือบิดามารดา ผู้นั้นย่อมเป็นสุข"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผู้ใดนับถือบิดามารดา ผู้นั้นย่อมเป็นสุข

    ปรัชญาสามก๊ก