ค้นหาปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก "ผู้รักบิดามารดาของตน ย่อมจะไม่รังเกียจบิดามารดาของผู้อื่น ผู้เคารพบิดามารดาของตน ย่อมจะไม่เหยียดหยามบิดามารดาของคนอื่น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผู้รักบิดามารดาของตน ย่อมจะไม่รังเกียจบิดามารดาของผู้อื่น ผู้เคารพบิดามารดาของตน ย่อมจะไม่เหยียดหยามบิดามารดาของคนอื่น

    ปรัชญาสามก๊ก