ค้นหาปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก "ผู้รักบิดามารดาของตน ย่อมจะไม่รังเกียจบิดามารดาของผู้อื่น ผู้เคารพบิดามารดาของตน ย่อมจะไม่เหยียดหยามบิดามารดาของคนอื่น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผู้รักบิดามารดาของตน ย่อมจะไม่รังเกียจบิดามารดาของผู้อื่น ผู้เคารพบิดามารดาของตน ย่อมจะไม่เหยียดหยามบิดามารดาของคนอื่น

    ปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก ที่คล้ายกับ "ผู้รักบิดามารดาของตน ย่อมจะไม่รังเกียจบิดามารดาของผู้อื่น ผู้เคารพบิดามารดาของตน ย่อมจะไม่เหยียดหยามบิดามารดาของคนอื่น"   ได้แก่

ปรัชญาสามก๊ก
ผู้ใดนับถือบิดามารดา ผู้นั้นย่อมเป็นสุข
ความกตัญญูกตเวทีที่บุตรมีต่อบิดามารดาของตนเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติของบุตรการ ที่บุตรนำเอาการสนองคุณปรนนิบัติบิดาไปสนองคุณปรนนิบัติมารดาย่อมเป็นความ รักที่บุตรมีต่อบิดามารดาโดยเท่าเทียมกัน
เราเป็นหนี้บิดามารดาในข้อที่ว่า ท่านเป็นผู้ได้ให้กำเนิดบังเกิดเกล้าตัวเรามา
บุคคลใดไม่รักบิดามารดาของตน แต่กลับไปรักคนอื่นถือเป็นเรื่องขัดธรรมชาติ และเป็นความชั่ว
บุตรวัยฉกรรจ์พึงครองตนอย่างนี้คือ อยู่ในบ้าน ก็กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา อยู่นอกบ้านก็ให้ความเคารพผู้มีอายุมากกว่า
สัตบุรุษ ที่หมั่นดูแลบิดามารดาของตน ด้วยรักและเคารพยาวนานสม่ำเสมอนับว่าเป็นบุตรผู้มีความกตัญญูกตเวทีและเป็นที่ยกย่องให้ก้องเกียรติในหมู่ชน

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ปรัชญาสามก๊กที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ปรัชญาสามก๊กทั้งหมด