ค้นหาปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก "ผู้มีอายุสูงแปดสิบปีย่อมจะมีบุตร เพราะบุรุษไม่เหมือนสตรี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผู้มีอายุสูงแปดสิบปีย่อมจะมีบุตร เพราะบุรุษไม่เหมือนสตรี

    ปรัชญาสามก๊ก