ค้นหาปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก "ประพฤติต่อผู้อื่นอย่างไร พึงได้รับผลอย่างนั้น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ประพฤติต่อผู้อื่นอย่างไร พึงได้รับผลอย่างนั้น

    ปรัชญาสามก๊ก