ค้นหาปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก "ถ้าเพื่อแก้แค้นส่วนตัว จะไม่สนใจกฎหมาย ต่อให้เป็นการกระทำเพื่อความกตัญญู ก็ไม่มีใครยกย่องว่าเก่ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ถ้าเพื่อแก้แค้นส่วนตัว จะไม่สนใจกฎหมาย ต่อให้เป็นการกระทำเพื่อความกตัญญู ก็ไม่มีใครยกย่องว่าเก่ง

    ปรัชญาสามก๊ก