ค้นหาปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก "จงทำตนให้เปนบุตรที่ดี วันหน้าจะได้เป็นบิดามารดาที่ดี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จงทำตนให้เปนบุตรที่ดี วันหน้าจะได้เป็นบิดามารดาที่ดี

    ปรัชญาสามก๊ก