ค้นหาปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก "คุณธรรมความดี เป็น อมตธรรม ผู้สละเพื่อคุณธรรม ย่อมไม่ดับสูญ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คุณธรรมความดี เป็น อมตธรรม ผู้สละเพื่อคุณธรรม ย่อมไม่ดับสูญ

    ปรัชญาสามก๊ก