ค้นหาปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก "ความกตัญญูกตเวทีเป็นหลักธรรมของฟ้า เป็นคุณธรรมของดิน และเป็นหลักการดำเนินชีวิตตของคน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ความกตัญญูกตเวทีเป็นหลักธรรมของฟ้า เป็นคุณธรรมของดิน และเป็นหลักการดำเนินชีวิตตของคน

    ปรัชญาสามก๊ก