ตัวอย่าง ปรัชญาสามก๊ก ที่ใช้บ่อย 200 คำ

เรื่องราวของสามก๊กเป็นที่คุ้นหูของทั่วโลก ซึ่งต่างก็ล้วนให้การยอมรับว่ามีแนวคิดที่ดีอยู่มากมาย

รวมตัวอย่างของ ปรัชญาสามก๊ก ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง ปรัชญาสามก๊ก ที่ใช้บ่อย 200 คำ
 1. 30 ไม่กล้า 40 ไม่มี 50 จวนถึงที่
 2. กับคนด้วยกันยังไม่รู้วิธีปฏิบัติอย่างแท้จริง จะไปรู้วิธีปฏิบัติต่อผีสางเทวดาได้อย่างไรเล่า
 3. การกระทำทั้งมวล ความซื่อสัตย์สำคัญที่สุด
 4. การจะอบรมสั่งสอนประชาชนให้มีมารยาทและนอบน้อมกันไม่มีอะไรดีไปกว่าการให้รู้จักเคารพพี่ชาย
 5. การจะอบรมสั่งสอนประชาชนให้รักใคร่กัน ไม่มีอะไรดีไปกว่าการให้รู้จักความกตัญญูกตเวที
 6. การถือดี คือ การหาที่ตาย
 7. การทำความดีทั้งปวงที่เกิดจากใจคน ไม่มีสิ่งใดดีไปกว่าความกตัญญูต่อบิดา
 8. การมีชีวิตอยู่นานเท่าใดไม่ใช่สิ่งสำคัญ สิ่งสำคัญก็คือ มีชีวิตอยู่อย่างไร
 9. การล้มเหลวเป็นแม่บทแห่งความสำเร็จ
 10. การสร้างความดี เหมือนปีนป่ายขึ้นเขา ต้องใช้ความพยายามสูง ส่วนการทำชั่ว เหมือนลงเขาไม่ต้องใช้แรงอะไร
 11. การสะกดอดกลั้นนับเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของอิสตรี
 12. เกิดเป็นคนควรเป็นคนซื่อสัตย์ และเป็นผู้เสียสละ
 13. เกิดเป็นชาย ถ้ามีความมานะพยายาม ก็อาจเป็นขุนนางได้
 14. เกิดเป็นบุตรให้รู้จักกตัญญูบิดามารดา เกิดเป็นศิษย์ให้รู้จักคารวะครูบาอาจารย์
 15. ใกล้น้ำรู้ปลา ใกล้ป่ารู้นก
 16. ขนมเปี๊ย ๕ อัน แขก ๔ คน กินไม่หมด
 17. ของสิ่งหนึ่งไม่ว่าเป็นขมหรือหวาน เมื่อคิดทานต้องทานลงลงไป
 18. เขาผู้ไม่ประหยัดก็ต้องเดือดร้อน
 19. เขียนเสือ วาดหนัง แลไม่เห็นหน้าไม่รู้น้ำใจ
 20. คนกลัวคน เสือ เกรง เสือ
 21. คนข่มได้ ฟ้าข่มไม่ได้ คนหยามได้ ฟ้าหยามไม่ได้
 22. คนโง่เขลามักเศร้าใจกับอดีต
 23. คนจนอยู่ในเมืองไม่มีใครรู้จัก คนมั่งมีอยู่ในป่าก็มีคนรู้จัก
 24. คนใจดีถูกเขารังแกม้าใจดีถูกคนขี่
 25. คนฉลาดคิดมากมักจะเข้าเนื้อ คนโง่คิดมากมักจะเกิดประโยชน์
 26. คนชาญฉลาดไม่เพียงรู้จักแสร้งเป็นเมามาย ยังต้องรู้จักแสร้งเป็นโง่งม
 27. คนดีเกลียดความชั่ว เพราะรักในคุณธรรม
 28. คนดีเป็นครูของคนชั่ว คนชั่วเป็นอุทาหรณ์ของคนดี
 29. คนตายไม่สามารถกระทำเรื่องชั่วร้าย ดังนั้นคนตายล้วนเป็นคนดี
 30. คนทำดีหากพลาดพลั้งสักครั้ง ที่ผ่านมาก็เท่ากับสูญเปล่า
 31. คนที่กล่าวโป้ปด หากไม่ใช่เพื่อประจบฝ่ายตรงข้าม ก็เพราะเพื่อปกป้องตนเอง
 32. คนที่ตายเพื่อความดี ไม่เคยสูญสลาย
 33. คนที่ถูกเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ กระทบกระทั่ง แต่อดกลั้นไว้ไม่ได้ ย่อมไม่อาจทำการใหญ่ได้
 34. คนที่ในใจไม่มีอาฆาตแค้น วันเวลาย่อมปลอดโปร่งแจ่มใสกว่า
 35. คนที่ไม่ทำอะไร ได้แต่นั่งกินนอนกินถึงจะมีทรัพย์เท่ากับภูเขาหลวงก็ใช้ไม่เหลือรอย
 36. คนที่ไม่มีความรัก ไหนเลยมีความเชื่อมั่น คนที่ปราศจากความเชื่อมั่น ไหนเลยเอาชนะได้ ?
 37. คนที่อารมณ์หงุดหงิด มักคิดจะดื่มสุรา
 38. คนผูกลูกกระพรวนที่คอเสือ ต้องเป็นคนแก้ลูกกระพรวน
 39. คนผู้หนึ่งต้องเคารพต่อตัวเองก่อน ผู้อื่นจึงเคารพต่อเขา
 40. คนผู้หนึ่งเมื่อมีจิตใจเบิกบาน มักใจกว้างเป็นพิเศษ
 41. คนผู้หนึ่งหลังจากมีชื่อ มักไม่ต้องการเอ่ยถึงอดีตที่ขมขื่น
 42. คนผู้หนึ่งหากมีความคิดอ่านลึกซึ้งมีแผนอุบายลึกล้ำ รับรองไม่กล้ากระทำผิด
 43. คนไม่ควรกังวลว่าตนจะไม่มีตำแหน่งหน้าที่ แต่ควรกังวลว่าจะไม่มีความว่ารู้ความสามารถ เหมาะแก่ตำแหน่งหน้าที่
 44. คนไม่เตือนไม่ดี ฆ้องไม่ตีไม่ดัง
 45. คนไยต้องไขว่คว้าหาเงินทอง ตกเป็นทาสของเงินตรา
 46. คนเราเกิดมาจะดีหรือชั่ว ขึ้นอยู่กับบุญทำกรรมแต่ง จะเอารูปร่างหน้าตาเป็นเครื่องวัดนั้นไม่ถูก
 47. คนเราถ้าไม่ก่อกรรมทำเข็ญ ย่อมไม่กลัวใครจ้องทำลาย
 48. คนอ่านคนอื่นออก คือคนคงแก่เรียน คนรู้จักตัวเอง คือคนฉลาด
 49. ความกตัญญู เป็นการแสดงถึงจิตใจ ที่สูงและประเสริฐยิ่งนัก
 50. ความกตัญญูกตเวทีที่บุตรมีต่อบิดามารดาของตนเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติของบุตรการ ที่บุตรนำเอาการสนองคุณปรนนิบัติบิดาไปสนองคุณปรนนิบัติมารดาย่อมเป็นความ รักที่บุตรมีต่อบิดามารดาโดยเท่าเทียมกัน
 51. ความกตัญญูกตเวทีที่บุตรมีต่อบิดามารดาคือ บุตรไม่พึงกระทำการฝ่าฝืนขนบธรรมเนียมประเพณี
 52. ความกตัญญูกตเวทีเป็นหลักธรรมของฟ้า เป็นคุณธรรมของดิน และเป็นหลักการดำเนินชีวิตตของคน
 53. ความกลัวเป็นอุปสรรคของความดี
 54. ความแค้นเปรียบเหมือนดาบสองคม ทำร้ายได้ทั้งคนอื่นและตนเอง
 55. ความโง่เขลาต่อเวลากลางคืนของจิตใจ แต่เป็นเวลากลางคืนที่ปราศจากดวงเดือนหรือดวงดาว
 56. ความซื่อสัตย์ สุจริต ความกล้าหาญ พากเพียร บากบั่น เป็นหนทางสู่ความสำเร็จ
 57. ความซื่อสัตย์ของสามีภรรยา เป็นสมบัติอันล้ำค่าของครอบครัว
 58. ความดี คือ เว้นจากการทำบาป และไม่ทำบาปด้วย
 59. ความตายหนักดั่งขุนเขา เบาดั่งขนนก
 60. ความเที่ยงธรรมไม่เอนเอียง คือคุณสมบัติผู้ปกครอง
 61. ความประหยัดเป็นคุณธรรมของสุภาพบุรุษ ความตระหนี่เป็นอุปนิสัยของคนต่ำทราม
 62. ความรัก ความจริงตาบอด ความหึงหวงยิ่งสามารถทำให้คนที่ฉลาดที่สุด กลายเป็นทั้งบอดทั้งโง่เขลา
 63. ความรักที่ลึกซึ้งกินใจ ก็สามารถบันดาลให้ผู้คนใจแหลกลาญสลาย เช่นเดียวกับความปวดร้าว
 64. ความเศร้าเปรียบเสมือนนก ท่านห้ามมันมิให้บินไปบนศรีษะท่านมิได้ แต่ท่านห้ามมันมิให้ทำรังอยู่ในผมของท่านได้
 65. ความสัตย์ซื่อ คือ มรดกที่มีค่ามากที่สุด
 66. ความอดทน คือ บิดาแห่งคุณธรรม
 67. คุณของพ่อคือการเลี้ยงดู คุณของแม่คืออบรมสั่งสอน เราเป็นบุตรต้องยอมตายด้วยความกตัญญู คนที่ไม่รู้จักบรรพบุรุษของตนก็ต้องยากจน
 68. คุณความดี คือการแสดงออกของจิตใจที่ดี
 69. คุณธรรมความดี เป็น อมตธรรม ผู้สละเพื่อคุณธรรม ย่อมไม่ดับสูญ
 70. คุณธรรมความดีงาม เป็นสุขภาพของจิตใจ คุณความดีเป็นถนนเดินไปสู่เกียรติยศ
 71. คุณธรรมความดีมิได้มีอยู่ที่ลิ้น หากมีอยู่ในใจ
 72. คุณธรรมน้ำมิตร คบที่จิตใจ หลักความเป็นคน ควรยึดถือไว้ให้มั่น
 73. คุณธรรมสำคัญกว่าชีวิต
 74. งอมืองอเท้าต้องอยู่ศาลเจ้า
 75. งานการอยู่กับมนุษย์แต่ความสำเร็จอยู่กับ ดิน ฟ้า อากาศ
 76. เงินสามารถบงการให้ปีศาจทำงานแทน และก็สามารถติดต่อให้เทพยดาช่วยเหลือ
 77. จงเก็บอารมณ์ไว้เถิด จะเห็นความสว่างข้างหน้า
 78. จะมีชีวิตอยู่โดยทรงคุณค่าเป็นที่ลำบากก็จริง จะตายให้มีคุณค่า ยิ่งยากเข็ญกว่ามากนัก
 79. จิตใจคนยอกหยั่งคำนวณ คนผู้หนึ่งที่แท้ดีเลวประการใด ไม่อาจสังเกตออกในเวลาสั้น ๆ เพียงมิกี่เดือน
 80. เจ้าเงินตัวนี้คล้ายกับสตรี เมื่อท่านติดพัวพันนาง นางปั้นหน้าไม่สนใจท่าน เมื่อท่านคิดผลักไสนาง ก็ผลักไม่พ้น
 81. ชาติก่อนบุญสนองมาร่วมเรือลำเดียวกัน ร้อยชาติบุญสนองมาร่วมเรือนหอ
 82. ชีวิตคือความซื่อสัตย์
 83. ใช้คนให้เหมือนใช้ไม้ ถ้าผุไปนิดเดียวอย่าโยนทิ้งทั้งท่อน
 84. ดีร้ายอย่างไร เมื่อเป็นลูกในไส้ ควรเลี้ยงลูกดูไปก่อน บิดามารดาจงเห็นเถิดว่า เสือนั้นถึงร้ายอย่างไรก็ไม่ทำอันตรายลูก
 85. ตัวความแค้นเป็นอาวุธชนิดหนึ่ง มิหนำซ้ำเป็นชนิดที่น่ากลัวที่สุด
 86. แต่ครอบครัวขัดสนต้องการแม่บ้านที่ดี
 87. แต่ละคนยากยิ่งจะไม่มีเวลาหลงตัวเองสักครา
 88. ถ้าเป็นชายซื่อสัตย์กตัญญูแผ่นดินแล้ว ไม่ขอเป็นข้าสองเจ้า บ่าวสองนาย
 89. ถ้าเพื่อแก้แค้นส่วนตัว จะไม่สนใจกฎหมาย ต่อให้เป็นการกระทำเพื่อความกตัญญู ก็ไม่มีใครยกย่องว่าเก่ง
 90. ท่านยิ่งใหญ่แล้วหรือ ต่ำต้อยที่สุดแล้วหรือ เปล่าเลย ยังมีคนที่ยิ่งใหญ่กว่าท่าน และต่ำต้อยกว่าท่านอีกมากมายนัก
 91. ทำผิดครั้งเดียว เหมือนตราบาปตลอดชาติ
 92. ธรรมดาเกิดมาเป็นลูกผู้หญิง เมื่อมีอายุพอสมควร ก็ต้องตกแต่งให้มีสามี ออกเรือนไปด้วยกันทุกคน
 93. นกรังเดียวบินแยกไปฉันใด พี่น้องควรแยกกันอยู่ฉันนั้น
 94. น้ำไหลใสใส เขื่อนกันได้ นายที่ดีดี เสียเพราะเหล้า
 95. เนื่องเพราะมนุษยชาติมีน้ำใจ มนุษย์จึงเป็นมนุษย์
 96. ในที่ที่มีความละอายใจ ย่อมมีคุณความดีปรากฏอยู่
 97. ในธรรมชาติไม่มีสิ่งใดดีพร้อม แต่ทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบในตัวเอง ต้นไม้อาจบิดเบี้ยวโค้งงออย่างประหลาด แต่ก็ยังคงความงดงาม
 98. ในโลกไม่มีความลับใดอยู่เลย
 99. บัญชีต้องใช้ความคิด ข้าวสารต้องเอาใบตอง สิ่งของต้องใช้ตราชั่ง
 100. บาง ครั้งชีวิตคนเฉกเช่นการพนัน หากชนะร่ำไปไม่พ่ายแพ้สักคราการพนันเช่นนั้นจะแปรเปลี่ยนเป็นไร้รสชาติ ต้องมีแพ้มีชนะ จึงสนุกสนานสมใจ
 101. บางครั้งชีวิตไม่ง่ายนัก บางครั้งกระทั่งคิดตายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดาย
 102. บางครั้งวีรบุรุษยิ่งใหญ่ก็กลับกลายเป็นโจรน้อย
 103. บิดา มารดาย่อมมีกังวลห่วงใยเป็นอาจิณว่า บุตรจะเจ็บไข้ได้ป่วยบุตรจึงควรดูแลร่างกายให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอนี่เป็นการ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของบุตรที่มีต่อบิดามารดา
 104. บุคลิกอีกลักษณะของสัตบุรุษเปลี่ยนไปใน 3 ลักษณะคือ 1. มองจากที่ไกล ดูหนักแน่นมั่นคง น่าเกรงขาม 2. อยู่ต่อหน้า กิริยาสุภาพนุ่มนวล น่ารักน่าเคารพ 3. เมื่อเปล่งวาจา คำพูดจริงจังดังเหลือเกิน สัตบุรุษระมัดระวังคำพูด ประกอบกิจว่องไว
 105. บุตร จะมีหรือไม่ แล้วแต่บุญกรรมนำพาจะหวังให้เป็นไปตามใจปรารถนานั้นไม่ได้ อนึ่ง ถ้าได้บุตรที่ดีก็ดีไปถ้าได้บุตรที่ชั่วก็จะพาให้ตระกูลอับเฉา ร้ายยิ่งกว่าไม่มีเสียอีก
 106. บุรุษใจคอกว้างขวางเบิกบานแจ่มใส
 107. บุรุษที่ข่มเหงสตรี มิเพียงไร้ยางอาย ทั้งยังไร้คุณค่า
 108. บุรุษที่ปราศจากความทะเยอทะยานอยาก ไม่อาจนับเป็นบุรุษที่แท้จริง
 109. เบื้องหลังคนสามารถ มักจะมีคนอื่นที่สามารถมากกว่า ข้างหลังคนสามารถคนเดียว ยังมีความสามารถอีกหลาย
 110. ประพฤติต่อผู้อื่นอย่างไร พึงได้รับผลอย่างนั้น
 111. ประหยัด มัธยัสถ์ เป็นทางสร้างตัว
 112. ปราชญ์ ถ่อมตนยอมเป็นคนรั้งท้าย จึงได้เป็นคนอยู่หน้า ปล่อยวางไม่เห็นแก่ตนจึงมีชีวิตอยู่ได้ดี มิใช่เพราะปราชญ์ไม่เห็นแก่ตนดอกหรือตัวท่านเองจึงมีความสมบูรณ์
 113. ปากว่าตาขยิบ
 114. ปุถุชนใจคอคับแคบขุ่นมัว
 115. เป็นคนกินขี้หมูดีกว่า
 116. เป็นคนอย่าได้เชื่อใจเข้าเห็นน้ำทะเลอย่าได้เอาลิตรตวง
 117. เป็นหญิงเมื่อยังไม่มีสามี อยู่ในเหย้าเรือน ต้องอยู่ในโอวาทของบิดามารดา ครั้นมีสามีแล้ว ต้องอยู่ในโอวาทของสามี
 118. ผ่อนผันให้ผู้อื่น
 119. ผ้าขี้ริ้วนั่นแหละเป็นของเรา
 120. ผู้ก่อสงครามเพื่อต้องการอำนาจ แล้วตั้งตนเป็นใหญ่ไม่ควรยกย่องว่าเป็นขุนนางเพราะหวัง ลาภยศ คำยกย่องไม่ควรให้ทำงานเพื่อบ้านเมือง
 121. ผู้คนบางคนบอกว่าสตรีที่ชาญฉลาดจะไม่งดงาม สตรีที่งดงามจะไม่ฉลาดเนื่องด้วยพวกนางกับกรประทินใบหน้ามิมีเวลาลับสมอง
 122. ผู้ชนะไม่เคยลาออก และผู้ลาออกก็ไม่เคยชนะ
 123. ผู้ใดรู้จักพอ ผู้นั้นเป็นคนมั่งมี ผู้ใดตายแล้วยังมีผู้ระลึกถึง ผู้นั้นชื่อว่ายังอยู่ค้ำฟ้า
 124. ผู้ที่ชอบดื่มสุรา มักสามารถหาเหตุผลดื่มสักสองจอก
 125. ผู้ที่มีความหลังมากเกินไป หากไม่กรอกตัวเองเมามาย ไหนเลยหลับลงได้
 126. ผู้ที่รู้ดีว่าอะไรเป็นความดี ความชั่ว แต่ไม่ปฏิบัติตาม เขาเรียกว่ามือถือสากปากถือศีล
 127. ผู้ที่รู้ว่าตนมีข้อบกพร่องแต่ไม่ยอมแก้ไข แสดงว่าเขามีข้อบกพร่องอย่างแท้จริง
 128. ผู้ที่อายุ 40 แล้ว ยังรังเกียจของสาธารณชน เขาย่อมเอาดีไม่ได้ตลอดชีวิต
 129. ผู้มีอุดมการณ์และความเมตตา จะไม่ทำลายเมตตาเพื่อรักษาชีวิตไว้ แต่จะยอมเสียสละชีวิตของตนเพื่อรักษา เมตตาธรรม
 130. ผู้รักบิดามารดาของตน ย่อมจะไม่รังเกียจบิดามารดาของผู้อื่น ผู้เคารพบิดามารดาของตน ย่อมจะไม่เหยียดหยามบิดามารดาของคนอื่น
 131. พรสวรรค์ยิ่งใหญ่ ของมนุษย์ คือ การที่เราสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรา
 132. พูดคำสัตย์จริงหนึ่ง รักคนทุกคนหนึ่ง ใกล้ชิดผู้มีเมตตาการุณย์หนึ่ง ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ หากพอมีเรี่ยวแรงอยู่บ้าง จึงค้นคว้าหาความรู้ต่อไป
 133. มักพูดกันว่า การเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งแต่จริงๆแล้วคุณต้องเปลี่ยนทุก สิ่งด้วยตนเอง
 134. มาตรแม้นในใต้หล้ามีแต่มารดา จึงให้ความปลอดภัยแก่ทารก แต่ก็มีทารกจึงสามารถปลอบประโลมขวัญมารดา ทำให้มารดาสงบเป็นสุขความรู้สึกนี้ลึกล้ำพิสดารยิ่ง
 135. มารยาทดี ต่อผู้อื่น ย่อมมีค่ายิ่ง
 136. มารยาทอ่อนโยนเป็นมิตรกับคุณธรรม ยากที่จะแยกออก
 137. มิมีสิ่งใดที่ไม่ประสบผลสำเร็จ หากมีความขยันอดทน
 138. มิว่าความลับใด จะช้าเร็วต้องมีวันถูกเปิดโปง
 139. มิว่าเป็นความลับใด ย่อมต้องมีวันถูกคลี่คลาย
 140. มีความว่องไว
 141. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 142. มีชื่อในยุทธจักรเร็วเกินไป หาใช่เรื่องดีงามไม่ คนที่มีชื่อเร็วเกินไป ยามค่ำคืนต้องมีเวลาที่นอนไม่หลับ
 143. มีแต่น้ำท่วมคนตาย ไฟเผาคนวอดวาย แต่ผู้มีเมตตาตายด้วยเมตตายังไม่เคยมี
 144. มีเพียงเงินทองยังไม่พอ เงินทองมิใช่สามารถบันดาลให้คนมีความสุขอย่างแท้จริง
 145. มีลูกจนไม่นานไม่มีลูกรวยไม่ยืด
 146. มีลูกไม่อบรม ถือเป็นความผิดของพ่อแม่
 147. มีลูกสาวสวยเหมือนปลูกส้วมไว้หน้าบ้าน
 148. เมื่อใครทำชั่ว ย่อมแพ้ภัยตัวเอง
 149. เมื่อได้เงินด้วยความเบิกบาน ย่อมต้องใช้เงินด้วยความเบิกบานใจ
 150. เมื่อประตูบานหนึ่งปิด อีกบานหนึ่งก็เปิด แต่บ่อยครั้งที่เรามัวแต่ จ้องประตูบานที่ปิด จนไม่ทันเห็นอีกบานที่เปิดอยู่
 151. เมื่อเปล่งวาจา คำพูดจริงจังดังเหลือเกิน
 152. เมื่อไม่อาจพิทักษ์ความเป็นธรรม ก็อย่าบิดเบือนความเป็นธรรมให้สอดคล้องกับตัวเอง
 153. แม้การรบจะมีสนามแต่ต้องเอาความกล้าหาญเป็นที่ตั้ง
 154. แม้นับเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องสุดยอด แต่ในบางด้านก็กลายเป็นคนโง่เขลาได้
 155. ไม่ ว่าเป็นเส้นทางยางไกลปานใด ทุรกันดารเพียงไหน ของเพียงท่านยินยอมเดินตั้งใจเดินฝ่าอันแน่วแน่ ต้องมีวันบรรลุถึงไม่ว่าเป็นอุดมการณ์ลำบากยากเข็ญปานใด ขอเพียงท่านมีปณิธานหาญมุ่งต้องมีวันประสบผล
 156. ไม้คดเขาเอาไปทำขอ เหล็กงอเขาเอาไปทำเคียว แต่คนคดเคี้ยวเราไม่ควรร่วมด้วย
 157. ไม่ดื้อดึงโดยไม่คิดถึงเหตุผล คือคุณสมบัติผู้ปกครอง
 158. ไม่มีสิ่งใดช่วยให้คุณได้เปรียบคนอื่นเท่ากับการ ควบคุมอารมณ์ให้สงบนิ่ง อยู่ตลอดเวลา ในทุกสถานการณ์
 159. ไม่ว่าอยู่ในสภาพลำบากยากเข็ญปานใดสามารถยิ้มสักครั้งนับเป็นเรื่องดี
 160. ไม่สามารถแยกดี แยกชั่ว เป็นคนที่น่าห่วงที่สุด
 161. ยศถาบรรดาศักดิ์ เป็นของนอกกาย ลูกแก้วเมียขวัญ เป็นความสุขอันแท้จริงของมนุษย์
 162. ระหว่างรักและแค้น คล้ายคมดาบ มีข้อแบ่งแยกตรงจุดใด ยากที่จะคำนวณได้
 163. รู้จักคนรู้จักหน้ามิรู้จักใจ ยิ่งเป็นจอมโฉดชั่วสามานย์ คนภายนอกยิ่งสังเกตไม่ออก
 164. รู้จักตนเอง คือ ผู้รู้อย่างแท้จริง
 165. รู้แน่ว่า เขาไม่ได้ทำผิดร้ายอะไร แม้แต่คิดร้ายต่อใครก็ไม่เคยคิด เช่นนี้ เขาก็ไม่มีความกลัว ผู้มีเกียรติทุกคนจึงเป็นผู้กล้า
 166. รู้ว่าผิดแล้วคิดแก้ไข จึงนับว่าประเสริฐ
 167. รู้หน้าทั่วเมือง รู้ใจกี่คน
 168. เราเข้าใจชีวิต เมื่อมองย้อนหลังเท่านั้น แต่เราต้องดำเนินชีวิตไปข้างหน้า
 169. เรื่องที่ยิ่งลี้ลับพิสดาร ดูเปลือกนอกยิ่งมักจะธรรมดาสามัญ เนื่องเพราะเช่นนี้เอง ดังนั้น มันจึงสามารถรักษาความลับไว้ได้
 170. เรื่องราวความรักบางครั้งน่ากลัวยิ่ง
 171. เรื่องราวในโลกส่วนใหญ่ล้วนเป็นเช่นนี้ มีส่วนที่ดีก็มีส่วนที่เลวร้าย
 172. ลักษณะของผู้มีเมตตาธรรมมี ๕ ประการ
 173. ลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารับ ไม่ใช่รักตัวกลัวตาย ทำให้เกียรติของวงศ์ตระกูลเสื่อมเสีย
 174. ลูกผู้ชายเงยหน้าอย่าให้อายฟ้าก้มหน้าอย่าให้อายดิน
 175. ลูกผู้ชายที่แท้จริงคนหนึ่งมาตรว่ารับความลำบากยากเข็ญปานใด ก็ไม่ควรกลัวตาย
 176. สตรีหากใจแข็งขึ้นมา ยังแข็งกระด้างกว่าบุรุษมากนัก
 177. สวรรค์มีตาเวรกรรมมีจริง
 178. สัตบุรุษ ที่หมั่นดูแลบิดามารดาของตน ด้วยรักและเคารพยาวนานสม่ำเสมอนับว่าเป็นบุตรผู้มีความกตัญญูกตเวทีและเป็นที่ยกย่องให้ก้องเกียรติในหมู่ชน
 179. สัตบุรุษท่านหนักแน่น มั่นคง มุ่งมั่นเรื่องของตนจึงไม่แข่งดีกับใคร
 180. สัตบุรุษระมัดระวังคำพูด ประกอบกิจว่องไว
 181. สัตบุรุษสมบูรณ์ด้วยความรู้และคุณธรรม จึงทำอะไรได้หลายอย่าง ต่างจากของใช้ ซึ่งของอย่างหนึ่งก็จะใช้ประโยชน์ได้อย่างเดียว
 182. สัตบุรุษสั่งสมคุณธรรมให้พอกพูนเพิ่มทวี พาลชนพอกพูนความชั่วช้าหนาแน่น
 183. สัตบุรุษอยู่รวมกับใคร ๆ ได้อย่างสนิทสนม แต่ไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใด
 184. สัตว์ เดรัจฉานมันยังรู้คุณคนเป็นมนุษย์ไม่รู้จักบุญคุณของท่านผู้มีคุณแล้ว สู้สัตว์เดรัจฉานไม่ได้ช่างน่าอับอายแก่เดรัจฉานผู้มีชาติต่ำช้า
 185. สาธุชนรู้จักแต่คุณธรรม ปุถุชนรู้จักแต่ผลประโยชน์
 186. สิ่งที่แข็งที่สุด เอาชนะได้ด้วยสิ่งที่อ่อนที่สุด
 187. สิ่งที่มากับความแค้นอาฆาต มีแต่ความพินาศดับสูญเท่านั้น
 188. สิ่งที่อับอายขายหน้า สำหรับผู้มีเกียรตินั้น คือเมื่อเขาทำไม่ได้อย่างที่เขาพูด
 189. เสือตายไว้หนัง คนตายไว้ชื่อ
 190. หยาดฝนคือเมตตาจากฟ้าฉันใด น้ำพระทัยฝ่าบาทก็ปกเกล้าทั่วหล้าฉันนั้น
 191. หากท่านจะไปค้าขายจงขยาดต่อการอวดเงินของท่าน
 192. หากทำสิ่งถูกต้องดีงาม ไม่ต้องกลัวประวัติด่างพร้อย
 193. ให้ตอบแทนความชั่วด้วยความยุติธรรม คือคุณสมบัติของนักปกครอง
 194. ให้ตอบแทนความดีด้วยความดี คือคุณสมบัติของนักปกครอง
 195. อยากให้คนเคารพนับถือ เราจะต้องมีเมตตาจิตต่อเขาอย่างแท้จริง
 196. อยากให้คนจงรักภักดี เราต้องซื่อตรงต่อหน้าที่ของเรา
 197. อย่าจ้างคนถ้าสูเจ้าสงสัยไม่ไว้ใจเขาและถ้าจ้างเขาแล้วสูเจ้าอย่าไปสงสัยเขา
 198. อย่ามัวมองหาความผิดพลาด จงมองหาทางแก้ใข
 199. อย่าลืมตัวแม้คนอื่นทั้งโลกจะลืมท่าน
 200. อันประเทศคับขันต้องการผู้นำที่ดี

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

ปรัชญาสามก๊ก ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง ปรัชญาสามก๊ก ที่ใช้บ่อย
Download