100 ปรัชญาสามก๊ก ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

ปรัชญาสามก๊ก รวม 100 ปรัชญาสามก๊ก ที่ใช้บ่อย มาทำการเรียนรู้กัน จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ ไปดูกันเลย

รวม 100 ปรัชญาสามก๊ก ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. กับคนด้วยกันยังไม่รู้วิธีปฏิบัติอย่างแท้จริง จะไปรู้วิธีปฏิบัติต่อผีสางเทวดาได้อย่างไรเล่า
 2. การกระทำทั้งมวล ความซื่อสัตย์สำคัญที่สุด
 3. การจะอบรมสั่งสอนประชาชนให้มีมารยาทและนอบน้อมกันไม่มีอะไรดีไปกว่าการให้รู้จักเคารพพี่ชาย
 4. การถือดี คือ การหาที่ตาย
 5. การทำความดีทั้งปวงที่เกิดจากใจคน ไม่มีสิ่งใดดีไปกว่าความกตัญญูต่อบิดา
 6. การมีชีวิตอยู่นานเท่าใดไม่ใช่สิ่งสำคัญ สิ่งสำคัญก็คือ มีชีวิตอยู่อย่างไร
 7. การล้มเหลวเป็นแม่บทแห่งความสำเร็จ
 8. การสร้างความดี เหมือนปีนป่ายขึ้นเขา ต้องใช้ความพยายามสูง ส่วนการทำชั่ว เหมือนลงเขาไม่ต้องใช้แรงอะไร
 9. ขนมเปี๊ย ๕ อัน แขก ๔ คน กินไม่หมด
 10. คนกลัวคน เสือ เกรง เสือ
 11. คนข่มได้ ฟ้าข่มไม่ได้ คนหยามได้ ฟ้าหยามไม่ได้
 12. คนจนอยู่ในเมืองไม่มีใครรู้จัก คนมั่งมีอยู่ในป่าก็มีคนรู้จัก
 13. คนฉลาดคิดมากมักจะเข้าเนื้อ คนโง่คิดมากมักจะเกิดประโยชน์
 14. คนชาญฉลาดไม่เพียงรู้จักแสร้งเป็นเมามาย ยังต้องรู้จักแสร้งเป็นโง่งม
 15. คนดีเป็นครูของคนชั่ว คนชั่วเป็นอุทาหรณ์ของคนดี
 16. คนทำดีหากพลาดพลั้งสักครั้ง ที่ผ่านมาก็เท่ากับสูญเปล่า
 17. คนที่ถูกเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ กระทบกระทั่ง แต่อดกลั้นไว้ไม่ได้ ย่อมไม่อาจทำการใหญ่ได้
 18. คนที่อารมณ์หงุดหงิด มักคิดจะดื่มสุรา
 19. คนที่ในใจไม่มีอาฆาตแค้น วันเวลาย่อมปลอดโปร่งแจ่มใสกว่า
 20. คนที่ไม่มีความรัก ไหนเลยมีความเชื่อมั่น คนที่ปราศจากความเชื่อมั่น ไหนเลยเอาชนะได้ ?
 21. คนผู้หนึ่งต้องเคารพต่อตัวเองก่อน ผู้อื่นจึงเคารพต่อเขา
 22. คนผู้หนึ่งหากมีความคิดอ่านลึกซึ้งมีแผนอุบายลึกล้ำ รับรองไม่กล้ากระทำผิด
 23. คนอ่านคนอื่นออก คือคนคงแก่เรียน คนรู้จักตัวเอง คือคนฉลาด
 24. คนเราถ้าไม่ก่อกรรมทำเข็ญ ย่อมไม่กลัวใครจ้องทำลาย
 25. คนเราเกิดมาจะดีหรือชั่ว ขึ้นอยู่กับบุญทำกรรมแต่ง จะเอารูปร่างหน้าตาเป็นเครื่องวัดนั้นไม่ถูก
 26. คนใจดีถูกเขารังแกม้าใจดีถูกคนขี่
 27. ความกตัญญูกตเวทีที่บุตรมีต่อบิดามารดาของตนเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติของบุตรการ ที่บุตรนำเอาการสนองคุณปรนนิบัติบิดาไปสนองคุณปรนนิบัติมารดาย่อมเป็นความ รักที่บุตรมีต่อบิดามารดาโดยเท่าเทียมกัน
 28. ความกตัญญูกตเวทีที่บุตรมีต่อบิดามารดาคือ บุตรไม่พึงกระทำการฝ่าฝืนขนบธรรมเนียมประเพณี
 29. ความกตัญญูกตเวทีเป็นหลักธรรมของฟ้า เป็นคุณธรรมของดิน และเป็นหลักการดำเนินชีวิตตของคน
 30. ความกลัวเป็นอุปสรรคของความดี
 31. ความซื่อสัตย์ สุจริต ความกล้าหาญ พากเพียร บากบั่น เป็นหนทางสู่ความสำเร็จ
 32. ความซื่อสัตย์ของสามีภรรยา เป็นสมบัติอันล้ำค่าของครอบครัว
 33. ความดี คือ เว้นจากการทำบาป และไม่ทำบาปด้วย
 34. ความตายหนักดั่งขุนเขา เบาดั่งขนนก
 35. ความประหยัดเป็นคุณธรรมของสุภาพบุรุษ ความตระหนี่เป็นอุปนิสัยของคนต่ำทราม
 36. ความรัก ความจริงตาบอด ความหึงหวงยิ่งสามารถทำให้คนที่ฉลาดที่สุด กลายเป็นทั้งบอดทั้งโง่เขลา
 37. ความรักที่ลึกซึ้งกินใจ ก็สามารถบันดาลให้ผู้คนใจแหลกลาญสลาย เช่นเดียวกับความปวดร้าว
 38. ความอดทน คือ บิดาแห่งคุณธรรม
 39. ความเที่ยงธรรมไม่เอนเอียง คือคุณสมบัติผู้ปกครอง
 40. ความเศร้าเปรียบเสมือนนก ท่านห้ามมันมิให้บินไปบนศรีษะท่านมิได้ แต่ท่านห้ามมันมิให้ทำรังอยู่ในผมของท่านได้
 41. ความโง่เขลาต่อเวลากลางคืนของจิตใจ แต่เป็นเวลากลางคืนที่ปราศจากดวงเดือนหรือดวงดาว
 42. คุณของพ่อคือการเลี้ยงดู คุณของแม่คืออบรมสั่งสอน เราเป็นบุตรต้องยอมตายด้วยความกตัญญู คนที่ไม่รู้จักบรรพบุรุษของตนก็ต้องยากจน
 43. คุณความดี คือการแสดงออกของจิตใจที่ดี
 44. คุณธรรมความดี เป็น อมตธรรม ผู้สละเพื่อคุณธรรม ย่อมไม่ดับสูญ
 45. คุณธรรมน้ำมิตร คบที่จิตใจ หลักความเป็นคน ควรยึดถือไว้ให้มั่น
 46. จิตใจคนยอกหยั่งคำนวณ คนผู้หนึ่งที่แท้ดีเลวประการใด ไม่อาจสังเกตออกในเวลาสั้น ๆ เพียงมิกี่เดือน
 47. ชีวิตคือความซื่อสัตย์
 48. ถ้าเป็นชายซื่อสัตย์กตัญญูแผ่นดินแล้ว ไม่ขอเป็นข้าสองเจ้า บ่าวสองนาย
 49. ทำผิดครั้งเดียว เหมือนตราบาปตลอดชาติ
 50. นกรังเดียวบินแยกไปฉันใด พี่น้องควรแยกกันอยู่ฉันนั้น
 51. บาง ครั้งชีวิตคนเฉกเช่นการพนัน หากชนะร่ำไปไม่พ่ายแพ้สักคราการพนันเช่นนั้นจะแปรเปลี่ยนเป็นไร้รสชาติ ต้องมีแพ้มีชนะ จึงสนุกสนานสมใจ
 52. บางครั้งชีวิตไม่ง่ายนัก บางครั้งกระทั่งคิดตายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดาย
 53. บุคลิกอีกลักษณะของสัตบุรุษเปลี่ยนไปใน 3 ลักษณะคือ 1. มองจากที่ไกล ดูหนักแน่นมั่นคง น่าเกรงขาม 2. อยู่ต่อหน้า กิริยาสุภาพนุ่มนวล น่ารักน่าเคารพ 3. เมื่อเปล่งวาจา คำพูดจริงจังดังเหลือเกิน สัตบุรุษระมัดระวังคำพูด ประกอบกิจว่องไว
 54. บุตร จะมีหรือไม่ แล้วแต่บุญกรรมนำพาจะหวังให้เป็นไปตามใจปรารถนานั้นไม่ได้ อนึ่ง ถ้าได้บุตรที่ดีก็ดีไปถ้าได้บุตรที่ชั่วก็จะพาให้ตระกูลอับเฉา ร้ายยิ่งกว่าไม่มีเสียอีก
 55. ประพฤติต่อผู้อื่นอย่างไร พึงได้รับผลอย่างนั้น
 56. ประหยัด มัธยัสถ์ เป็นทางสร้างตัว
 57. ปราชญ์ ถ่อมตนยอมเป็นคนรั้งท้าย จึงได้เป็นคนอยู่หน้า ปล่อยวางไม่เห็นแก่ตนจึงมีชีวิตอยู่ได้ดี มิใช่เพราะปราชญ์ไม่เห็นแก่ตนดอกหรือตัวท่านเองจึงมีความสมบูรณ์
 58. ปากว่าตาขยิบ
 59. ผู้ชนะไม่เคยลาออก และผู้ลาออกก็ไม่เคยชนะ
 60. ผู้ที่รู้ดีว่าอะไรเป็นความดี ความชั่ว แต่ไม่ปฏิบัติตาม เขาเรียกว่ามือถือสากปากถือศีล
 61. ผู้มีอุดมการณ์และความเมตตา จะไม่ทำลายเมตตาเพื่อรักษาชีวิตไว้ แต่จะยอมเสียสละชีวิตของตนเพื่อรักษา เมตตาธรรม
 62. ผู้รักบิดามารดาของตน ย่อมจะไม่รังเกียจบิดามารดาของผู้อื่น ผู้เคารพบิดามารดาของตน ย่อมจะไม่เหยียดหยามบิดามารดาของคนอื่น
 63. ผ้าขี้ริ้วนั่นแหละเป็นของเรา
 64. พรสวรรค์ยิ่งใหญ่ ของมนุษย์ คือ การที่เราสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรา
 65. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 66. มีลูกจนไม่นานไม่มีลูกรวยไม่ยืด
 67. มีลูกสาวสวยเหมือนปลูกส้วมไว้หน้าบ้าน
 68. มีแต่น้ำท่วมคนตาย ไฟเผาคนวอดวาย แต่ผู้มีเมตตาตายด้วยเมตตายังไม่เคยมี
 69. ยศถาบรรดาศักดิ์ เป็นของนอกกาย ลูกแก้วเมียขวัญ เป็นความสุขอันแท้จริงของมนุษย์
 70. ระหว่างรักและแค้น คล้ายคมดาบ มีข้อแบ่งแยกตรงจุดใด ยากที่จะคำนวณได้
 71. รู้จักคนรู้จักหน้ามิรู้จักใจ ยิ่งเป็นจอมโฉดชั่วสามานย์ คนภายนอกยิ่งสังเกตไม่ออก
 72. รู้ว่าผิดแล้วคิดแก้ไข จึงนับว่าประเสริฐ
 73. ลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารับ ไม่ใช่รักตัวกลัวตาย ทำให้เกียรติของวงศ์ตระกูลเสื่อมเสีย
 74. ลูกผู้ชายเงยหน้าอย่าให้อายฟ้าก้มหน้าอย่าให้อายดิน
 75. สวรรค์มีตาเวรกรรมมีจริง
 76. สัตว์ เดรัจฉานมันยังรู้คุณคนเป็นมนุษย์ไม่รู้จักบุญคุณของท่านผู้มีคุณแล้ว สู้สัตว์เดรัจฉานไม่ได้ช่างน่าอับอายแก่เดรัจฉานผู้มีชาติต่ำช้า
 77. สิ่งที่มากับความแค้นอาฆาต มีแต่ความพินาศดับสูญเท่านั้น
 78. หยาดฝนคือเมตตาจากฟ้าฉันใด น้ำพระทัยฝ่าบาทก็ปกเกล้าทั่วหล้าฉันนั้น
 79. อยากให้คนเคารพนับถือ เราจะต้องมีเมตตาจิตต่อเขาอย่างแท้จริง
 80. อย่ามัวมองหาความผิดพลาด จงมองหาทางแก้ใข
 81. อย่าลืมตัวแม้คนอื่นทั้งโลกจะลืมท่าน
 82. เกิดเป็นคนควรเป็นคนซื่อสัตย์ และเป็นผู้เสียสละ
 83. เขียนเสือ วาดหนัง แลไม่เห็นหน้าไม่รู้น้ำใจ
 84. เนื่องเพราะมนุษยชาติมีน้ำใจ มนุษย์จึงเป็นมนุษย์
 85. เป็นหญิงเมื่อยังไม่มีสามี อยู่ในเหย้าเรือน ต้องอยู่ในโอวาทของบิดามารดา ครั้นมีสามีแล้ว ต้องอยู่ในโอวาทของสามี
 86. เมื่อประตูบานหนึ่งปิด อีกบานหนึ่งก็เปิด แต่บ่อยครั้งที่เรามัวแต่ จ้องประตูบานที่ปิด จนไม่ทันเห็นอีกบานที่เปิดอยู่
 87. เมื่อเปล่งวาจา คำพูดจริงจังดังเหลือเกิน
 88. เมื่อใครทำชั่ว ย่อมแพ้ภัยตัวเอง
 89. เมื่อไม่อาจพิทักษ์ความเป็นธรรม ก็อย่าบิดเบือนความเป็นธรรมให้สอดคล้องกับตัวเอง
 90. เราเข้าใจชีวิต เมื่อมองย้อนหลังเท่านั้น แต่เราต้องดำเนินชีวิตไปข้างหน้า
 91. เรื่องราวความรักบางครั้งน่ากลัวยิ่ง
 92. เรื่องราวในโลกส่วนใหญ่ล้วนเป็นเช่นนี้ มีส่วนที่ดีก็มีส่วนที่เลวร้าย
 93. เสือตายไว้หนัง คนตายไว้ชื่อ
 94. ใกล้น้ำรู้ปลา ใกล้ป่ารู้นก
 95. ในที่ที่มีความละอายใจ ย่อมมีคุณความดีปรากฏอยู่
 96. ในธรรมชาติไม่มีสิ่งใดดีพร้อม แต่ทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบในตัวเอง ต้นไม้อาจบิดเบี้ยวโค้งงออย่างประหลาด แต่ก็ยังคงความงดงาม
 97. ในโลกไม่มีความลับใดอยู่เลย
 98. ให้ตอบแทนความชั่วด้วยความยุติธรรม คือคุณสมบัติของนักปกครอง
 99. ไม่ ว่าเป็นเส้นทางยางไกลปานใด ทุรกันดารเพียงไหน ของเพียงท่านยินยอมเดินตั้งใจเดินฝ่าอันแน่วแน่ ต้องมีวันบรรลุถึงไม่ว่าเป็นอุดมการณ์ลำบากยากเข็ญปานใด ขอเพียงท่านมีปณิธานหาญมุ่งต้องมีวันประสบผล
 100. ไม่มีสิ่งใดช่วยให้คุณได้เปรียบคนอื่นเท่ากับการ ควบคุมอารมณ์ให้สงบนิ่ง อยู่ตลอดเวลา ในทุกสถานการณ์

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับปรัชญาสามก๊กทั้ง 100 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมปรัชญาสามก๊ก ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน