ค้นหาปรัชญาชาวบ้าน

ปรัชญาชาวบ้าน "ถ้าก้าวพลาดไปหนึ่งก้าวจะเป็นไร เพราะยังมีก้าวใหม่ที่มั่นคง"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/2

    ถ้าก้าวพลาดไปหนึ่งก้าวจะเป็นไร เพราะยังมีก้าวใหม่ที่มั่นคง

    ปรัชญาชาวบ้าน

  • 2/2

    ถ้าก้าวพลาดไปหนึ่งก้าวจะเป็นไร เพราะยังมีก้าวใหม่ที่มั่นคง

    ปรัชญาชาวบ้าน