• คนไม่ดี มักสนใจในความไม่ดีของคนอื่น คนดี มักสนใจในความดีของผู้อื่น

    1,907
    views

Related Images

ปรัชญาชาวบ้าน
ปรัชญาชาวบ้าน
ปรัชญาชาวบ้าน

เมนูแนะนำ

Vocab cloud

ดูตามหมวดหมู่