ค้นหาปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล "อุปนิสัยของคนนั้นมิได้อยู่ที่ว่า บรรพบุรุษได้ทิ้ง มรดกอะไรไว้ให้เขาบ้าง แต่ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเอง ได้ทิ้งมรดกอะไรไว้ให้ลูกหลานของเขา."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อุปนิสัยของคนนั้นมิได้อยู่ที่ว่า บรรพบุรุษได้ทิ้ง มรดกอะไรไว้ให้เขาบ้าง แต่ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเอง ได้ทิ้งมรดกอะไรไว้ให้ลูกหลานของเขา.

    ความหมาย คนดีจะทิ้งมรดกให้ลูกหลาน แต่ทรัพย์สมบัติของคนบาปนั้น สะสมไว้สำหรับผู้ชอบธรรม

    หมายเหตุ (สุภาษิต 13:22)

    ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล