ค้นหาปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล "หัวใจมีความสุขมากที่สุด เมื่อมันเต้นเพื่อคนอื่น."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หัวใจมีความสุขมากที่สุด เมื่อมันเต้นเพื่อคนอื่น.

    ความหมาย ไม่มีผู้ใดมีความรักเท่ากับ ผู้ที่ยอมสละชีวิตของตนเองเพื่อผู้อื่น

    หมายเหตุ (ยอห์น 15:13)

    ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล