ค้นหาปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล "ลูกหลานของเราเปรียบเสมือนกระจกเงา เขาสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดในชีวิต ของเรานั่นเอง."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ลูกหลานของเราเปรียบเสมือนกระจกเงา เขาสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดในชีวิต ของเรานั่นเอง.

    ความหมาย คนดีเจริญชีวิตด้วยคุณธรรม และพระเป็นเจ้าทรงประธานพระพรแก่ลูกหลาน ที่เจริญชีวิตตามแบบฉบับของเขา

    หมายเหตุ (สุภาษิต 20:7)

    ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล