ค้นหาปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล "ลองครั้งแรกไม่สำเร็จ ก็ลองอ่านคู่มือดูซิ."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ลองครั้งแรกไม่สำเร็จ ก็ลองอ่านคู่มือดูซิ.

    ความหมาย จงยึดมั่นในคำสอนของเรา อย่าได้ปล่อยไป จงรักษาไว้ เพราะนั่นคือชีวิตของเจ้า

    หมายเหตุ (สุภาษิต 4:13)

    ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล