ค้นหาปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล "รถไฟของความล้มเหลว มักวิ่งอยู่บนรางของความเกียจคร้าน."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รถไฟของความล้มเหลว มักวิ่งอยู่บนรางของความเกียจคร้าน.

    ความหมาย ความเกียจคร้านมากมาย ทำให้ตึกรามเสื่อมสภาพ บ้านช่องพังลงก็เพราะมือที่เฉื่อยชา

    หมายเหตุ (บุตรสิรา 10:18)

    ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล