ค้นหาปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล "ภาษาคือการสำแดงออกซึ่งความคิด ทุกครั้งที่ท่านพูด จิตใจของท่านก็กำลังเดิน ขบวนพาเหรดให้ชาวบ้านเขาเห็น."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ภาษาคือการสำแดงออกซึ่งความคิด ทุกครั้งที่ท่านพูด จิตใจของท่านก็กำลังเดิน ขบวนพาเหรดให้ชาวบ้านเขาเห็น.

    ความหมาย คนดี ทำดี เพราะความดีอยู่ในใจเขา คนชั่ว ทำชั่ว ก็เพราะความชั่วที่อยู่ในใจเขา วาจาของท่านย่อมแสดงให้เห็น สิ่งที่อยู่ในใจของท่าน

    หมายเหตุ (ลูกา 6:45)

    ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล