• บนบานประตูแห่งโอกาส ย่อมมีเขียนว่า ผลัก หรือ ดึง

  ความหมาย
  วิญญาณของคนเกียจคร้าน มีความอยากได้ แต่ไม่ได้อะไรเลย ฝ่ายวิญญาณของคนขยัน จะอ้วนพี
  หมายเหตุ
  (สุภาษิต13:4)

  999+
  views

ดูตามหมวดหมู่