ค้นหาปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล "การพูดเป็นคำสุดท้าย ควรเป็นการกล่าวขออภัย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    การพูดเป็นคำสุดท้าย ควรเป็นการกล่าวขออภัย

    ความหมาย ลูกรัก หากลูกตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่พูด หรือถูกคำพูดของลูกเป็นกับดัก ก็จงทำดังนี้สิ จงปลดปล่อยตัวของลูกเสีย เมื่อลูกตกเป็นเหยื่อในเงื้อมมือของเพื่อนบ้านแล้ว จงถ่อมตนแล้ววิงวอนเพื่อนบ้านของลูก

    หมายเหตุ (สุภาษิต 6:2,3)

    ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล