ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "You're absolutely right."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    You're absolutely right.

    แปลว่า คุณถูกต้องทั้งหมดเลย (คุณพูดถูกแล้ว, ทำถูกแล้ว, คิดถูกแล้ว เป็นต้น)

    Listen to voicemalefemale

ประโยคภาษาอังกฤษ หมวด "Belief - ความคิดเห็น" เหมือนกับ "You're absolutely right."   ได้แก่