ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "You have a point there."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    You have a point there.

    แปลว่า คุณมีเหตุผลนะเนี่ย

    Listen to voicemalefemale

ประโยคภาษาอังกฤษ หมวด "Belief - ความคิดเห็น" เหมือนกับ "You have a point there."   ได้แก่